Peutergym 

Vanaf de jongste leeftijd zijn de activiteiten van je peuter erop gericht de zintuigen te stimuleren en de motorische en emotionele vaardigheden en het waarnemingsvermogen te ontwikkelen. Peutergym helpt hierbij. Klimmen, klauteren, springen, balanceren, hangen en rollen: alles wat je peuter thuis niet kan of mag, is wel mogelijk in onze Sportschool.

Omdat we Peutergym in een groepsverband doen, leren de peuters gelijk om samen te bewegen en met elkaar rekening te houden. Ook wordt het contact tussen ouder en kind gestimuleerd.

Wij starten de les met een gezamenlijke warming-up, dit doen we in een kring en we verwelkomen elkaar. Het 2e gedeelte van de warming-up. En dit kan bestaan uit: zingen, dansen of een kort spelletje. Dan gaan we verder met de kern opdracht van de les. Dit doen we met verschillende materialen. We doen altijd wel een parcour van spullen. Hier ga je samen met je kind / kleinkind aan de slag. Lekker klauteren, klimmen en alles op zijn of haar niveau.